Samarbetspartners

Kulturverkstan

Tidskriften Ord&Bild

Bokförlaget Daidalos 

Atalante

Bio Capitol

Göteborgs konstmuséum

Göteborgs konsthall

Freudianska föreningen

Aning - förening för filosofi och psykoanalys

Folkuniversitetet

Göteborgs stadsbibliotek

Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys har tidigare också samarbetat med:
Vetenskapsfestivalen, Bio Roy, Pusterviksteatern, Angereds teater och Folkteatern.