Historik

Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys grundades hösten 2008 på initiativ av dåvarande psykologstudenten Jakob Wood. Föreningen startades med utgångspunkt i en upplevelse av bristande möjligheter att via psykologprogrammet och universitetet vinna kunskap om psykoanalysen. 

Föreningens primära intresse har varit den kontinentala psykoanalytiska tanketradition som har sin utgångspunkt i Jacques Lacan och kretsen kring denne. Samtidigt har andra filosofiska strömningar och idétraditioner haft en given plats i verksamheten, likväl de som på olika sätt förhåller sig kritiska till det freudska arvet. Från hösten 2008 har föreningen arrangerat återkommande föreläsningsserier och studiecirklar. Till en början hölls dessa i Lagerhuset i Göteborg i samarbete med Kulturverkstan. Med start hösten 2010 och tillsammans med Folkuniversitetet och Göteborgs stadsbibliotek fortsatte föreläsningarna i stadsbibliotekets lokaler och vidare i Wallenstamsalen i Göteborgs stadsmuseum. Vid sidan av föreläsningar har föreningen sedan 2009 också arrangerat samtal under projektnamnen Voyeur och Salongen. Inom Voyeur har samarbeten skett med bl.a. Göteborgs konstmuseum, Bio Roy, Bio Capitol, Angereds teater, Art College, Pusterviksteatern, Folkteatern och Teater Atalante. Inom Salongen har det primära samarbetet varit med förlaget Daidalos och tidskriften Ord&Bild. Våren 2012 startade Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys en kontinuerlig seminarieverksamhet. Samma år påbörjades också en förlagsverksamhet och föreningen gav ut sin första publikation under hösten.

Många av föreningens medlemmar är idag yrkesverksamma psykologer men även akademiker, studenter och yrkesverksamma inom andra fält såsom juridik, medicin, idéhistoria, genusvetenskap, journalistik och arkitektur finns representerade.