Om seminariet

Med ambitionen att skapa ett forum för att möjliggöra fördjupad kunskap och förståelse för den psykoanalytiska tanketraditionen startade Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys våren 2012 en seminarieverksamhet.

Vi ägnar oss företrädesvis åt Freuds verk, och träffas fyra till fem lördagseftermiddagar per termin för textdiskussioner. Vi bjuder regelbundet in externa föreläsare och gäster för perspektiv och kommentarer till texterna.

Om du är intresserad av att delta i seminariet framöver så kan du skicka en intresseanmälan, där du också skriver något kort om vem du är och varför du önskar delta.

Hör då av dig till: seminariet@gffp.se

Nuvarande seminarium

Hösten 2024: Drömtydning, fortsättning
Ur Freud, S. (2002) Samlade skrifter, band II Drömtydning.

Onsdagen 24 januari
Litteratur: Freud, S. (2002) Samlade skrifter, band II Drömtydning
Läsecirkel.

Onsdagen 28 februari
Litteratur: Freud, S. (2002) Samlade skrifter, band II Drömtydning
Läsecirkel.

Onsdagen 27 mars
Litteratur: Freud, S. (2002) Samlade skrifter, band II Drömtydning
Läsecirkel.

Onsdagen 24 april
Litteratur: Freud, S. (2002) Samlade skrifter, band II Drömtydning
Läsecirkel.

Tidigare seminaria

Hösten 2023: Drömtydning
Ur Freud, S. (2002) Samlade skrifter, band II Drömtydning.

Onsdagen onsdag 6 september
Litteratur: Freud, S. (2002) Samlade skrifter, band II Drömtydning
Läsecirkel.

Onsdagen 4 oktober
Litteratur: Freud, S. (2002) Samlade skrifter, band II Drömtydning
Läsecirkel.

Onsdagen 8 november
Litteratur: Freud, S. (2002) Samlade skrifter, band II Drömtydning
Läsecirkel.

Onsdagen 6 december
Litteratur: Freud, S. (2002) Samlade skrifter, band II Drömtydning
Läsecirkel.
Våren 2023: Det omedvetna
Ur Freud, S. (2008) Samlade skrifter, band IX Metapsykologi, “Det omedvetna”.

Lördagen 4 februari
Litteratur: Freud, S. (2008) Samlade skrifter, band IX Metapsykologi, “Det omedvetna”.
Seminarieledare: Jonas Dackman.
 
Lördagen 11 mars
Litteratur: Freud, S. (2008) Samlade skrifter, band IX Metapsykologi, “Det omedvetna”.
Seminarieledare: Tobias Wessely.
 
Lördagen 6 maj  
Litteratur: Freud, S. (2008) Samlade skrifter, band IX Metapsykologi, “Det omedvetna”.
Seminariegäst: Johan Eriksson, psykoanalytiker och doktor i teoretisk filosofi.  

Lördagen 27 maj 
Litteratur: Freud, S. (2008) Samlade skrifter, band IX Metapsykologi, “Det omedvetna”.
Seminariegäst: Sotiris Greveniotis, psykoanalytiker och psykolog.  
 
Hösten 2022: Konst och litteratur
Ur Lacan, J. (1966). Seminar on “The Purloined Letter” [Le séminaire sur “La Lettre volée”], i Ecrits. Poe, E. A. (1844). The Purloined Letter. Segal, H. (1952). A Psychoanalytic Approach to Aesthetics. Kristeva, J. (1990). “Smärtans sjukdom: Duras”, i Stabat Mater. Duras, M. (1984). Älskaren.   Kavaler-Adler, S. (1991). “Emily Dickinson and the Subject of Seclusion”. Nilsson, U. K. O. (2018). “Intelligenta brev som roar och osar av längtan”, i SvD. Dickinson. E. (2022).  “Mitt Liv – Ett Laddat Vapen –”, ur Faskikel 34 — Ändlös rosmarin.
 
Lördagen 3 september
Litteratur:  Lacan, J. (1966). Seminar on “The Purloined Letter” [Le séminaire sur “La Lettre volée”], i Ecrits. Poe, E. A. (1844). The Purloined Letter.
Seminariegäst: Markus Palmgren, leg. psykolog.
 
Lördagen 1 oktober
Litteratur:  Segal, H. (1952). A Psychoanalytic Approach to Aesthetics.
Seminarieledare: Jonas Dackman, leg. psykolog.
 
Lördagen 29 oktober
Litteratur:  Kristeva, J. (1990). “Smärtans sjukdom: Duras”, i Stabat Mater. Duras, M. (1984). Älskaren.
Seminariegäst: Carin Franzén, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. 
 
Lördagen 3 december
Litteratur:  Kavaler-Adler, S. (1991). “Emily Dickinson and the Subject of Seclusion”. Nilsson, U. K. O. (2018). “Intelligenta brev som roar och osar av längtan”, i SvD. Dickinson. E. (2022).  “Mitt Liv – Ett Laddat Vapen –”, ur Faskikel 34 — Ändlös rosmarin.
Seminariegäst: Ulf Karl Olov Nilsson , poet, psykoanalytiker, leg psykolog, leg psykoterapeut.    
Våren 2022: Konst och litteratur
Ur Freud, S. (2006) Samlade skrifter, band XI Konst och litteratur. ”Diktaren och fantiserandet”, ”Ett minne ur Leonardo da Vincis barndom”, ”Michelangelos Mose”, ”Vanföreställningar och drömmar i W. Jensens Gradiva”.

Lördagen 19 februari
Litteratur:  Freud, S. (2006) Samlade skrifter, band XI Konst och litteratur. ”Diktaren och fantiserandet”.
Seminarieledare: Tobias Wessely och Carl Magnus Juliusson.

Lördagen 12 mars
Litteratur:  Freud, S. (2006) Samlade skrifter, band XI Konst och litteratur. ”Ett minne ur Leonardo da Vincis barndom”.
Seminariegäst: Per Magnus Johansson, psykoanalytiker, författare, docent i idé- och lärdomshistoria, leg. psykolog, leg. psykoterapeut.

Lördagen 2 april
Litteratur:  Freud, S. (2006) Samlade skrifter, band XI Konst och litteratur. ”Michelangelos Mose”.
Seminariegäst: Peter Jansson, psykoanalytiker, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, doktorand i teoretisk filosofi.

Lördagen 7 maj
Litteratur:  Freud, S. (2006) Samlade skrifter, band XI Konst och litteratur. ”Vanföreställningar och drömmar i W. Jensens Gradiva”.
Seminariegäst: Ulf Karl Olov Nilsson , poet, psykoanalytiker, leg psykolog, leg psykoterapeut.  
Hösten 2021: Ångest
Ur Kierkegaard, S. (1996) ”Begreppet ångest”. Marino, G. D. (1997) The Cambridge Companion to Kierkegaard, “Anxiety in The Concept of Anxiety”. Lacan, J. (1962) “Seminarium X. Ångest”. Lacan, J. (2006) ”Introduktion till fadersnamnen”. Kristeva, J. (1980) ”Fasans makt”. Bion, W. (1962) ”Learning from Experience”.

Lördagen 11 september
Litteratur: Kierkegaard, S. (1996) ”Begreppet ångest”. Marino, G. D. (1997) The Cambridge Companion to Kierkegaard, “Anxiety in The Concept of Anxiety”.
Seminarieledare: Johanna Sjöstedt.

Lördagen 9 oktober
Litteratur: Lacan, J. (1962) “Seminarium X. Ångest”. Lacan, J. (2006) ”Introduktion till fadersnamnen”.
Seminariegäst: Peter Jansson, psykoanalytiker, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, doktorand i teoretisk filosofi.

Lördagen 13 november
Litteratur: Kristeva, J. (1980) ”Fasans makt”.
Seminarieledare: Jonas Dackman.

Lördagen 4 december
Litteratur: Bion, W. (1962) ”Learning from Experience”.
Seminariegäst: Arne Jemstedt, psykoanalytiker och läkare,
Våren 2021: Ångest
Ur Freud, S. (2009) Samlade skrifter, band VII Neuros och psykos, ”Hämning, symptom och ångest”. Klein, M. (1948) ”A contribution to the theory of anxiety and guilt”. Svensson, M. (2005) ”Ångesten är inte huvudsaken”. Heidegger, M. (2013) Vara och tid ”Ångestens grundbefintlighet som en priviligierad upplåtenhet av tillvaron”. Heidegger, M. (2010) Filosofin genom tiderna, ”Vad är metafysik?”.

Lördagen den 27 mars
Litteratur: Freud, S. Samlade skrifter, band VII Neuros och psykos, ”Hämning, symptom och ångest”.
Seminarieledare: Tobias Wessely och Jonas Dackman.

Lördagen den 10 april
Litteratur: Klein, M. (1948) ”A contribution to the theory of anxiety and guilt”.
Seminariegäst: Charlotta Björklind, psykoanalytiker, leg. psykolog.

Lördagen den 8 maj
Litteratur: Svensson, M. (2005) ”Ångesten är inte huvudsaken”.
Seminariegäst: Mats Svensson, psykoanalytiker, leg. psykolog.
 
Lördagen den 22 maj
Litteratur: Heidegger, M. (2013) Vara och tid ”Ångestens grundbefintlighet som en priviligierad upplåtenhet av tillvaron”. Heidegger, M. (2010) i Filosofin genom tiderna, ”Vad är metafysik?”.
Seminariegäst: Johan Eriksson, psykoanalytiker, filosof.
Våren & hösten 2020: Psykos
(delar av våren ställdes in p.g.a. covid-19 och fortsatte under hösten)
Ur Freud, S. (2006) Samlade skrifter, band VI Fallstudier,  "Psykoanalytiska iakttagelser om ett självbiografiskt beskrivet fall av paranoia – dementia paranoides (Schreber)”. Lacan, J. (1957-58) ”Om en förberedande fråga inför varje möjlig behandling av psykosen”. Bion, W. (1984) "Eftertankar." Deleuze, G & Guattari, F. (1972) "Anti-Oidipus".  

Lördagen den 1 februari
Litteratur: Freud, S. (2006) Samlade skrifter, band VI Fallstudier, ” "Psykoanalytiska iakttagelser om ett självbiografiskt beskrivet fall av paranoia – dementia paranoides (Schreber)”.
Seminariegäst: Peter Jansson, psykoanalytiker, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, doktorand i teoretisk filosofi.

Lördagen den 22 februari
Litteratur:  Freud, S. (2006) Samlade skrifter, band VI Fallstudier,  "Psykoanalytiska iakttagelser om ett självbiografiskt beskrivet fall av paranoia – dementia paranoides (Schreber)”.
Seminarieledare: Tobias Wessely och Jonas Dackman.

Lördagen den 19 september
Litteratur: Lacan, J. (1957-58) ”Om en förberedande fråga inför varje möjlig behandling av psykosen”.
Seminariegäst: Peter Jansson, psykoanalytiker, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, doktorand i teoretisk filosofi.

Lördagen den 17 oktober
Litteratur: Lacan, J. (1957-58) ”Om en förberedande fråga inför varje möjlig behandling av psykosen”.
Seminarieledare: Tobias Wessely och Pablo Lerner.

Lördagen den 12 december
Litteratur: Lacan, J. (1957-58) ”Om en förberedande fråga inför varje möjlig behandling av psykosen”.
Seminarieledare: Pablo Lerner.

Lördagen den 16 januari
Litteratur: Bion, W. (1984) "Eftertankar".
Seminariegäst: Arne Jemstedt, psykoanalytiker och läkare.

Lördagen den 6 februari alternativt 6 mars

Litteratur: Deleuze, G & Guattari, F. (1972) "Anti-Oidipus".
Seminarieledare: Linus Bertilsson.
Hösten 2019: Dödsdriften
Ur Freud, S. (2008) Samlade skrifter, band IX Metapsykologi, ”Bortom lustprincipen”. Lacan, J. Sjunde seminariet (“L´éthique de la psychanalyse”). Žižek, S. (1989) ”Ideologins sublima objekt”. Klein, M. (1958) ”On the Development of Mental Functioning”. Klein, M. (1959) ”Our Adult World and its Roots in Infancy”. Malabou, C. (2007) “Plasticity and Elasticity in Freud’s Beyond the Pleasure Principle”.

Lördagen den 14 september
Litteratur: Freud, S. (2008) Samlade skrifter, band IX Metapsykologi, ”Bortom Lustprincipen”.
Seminarieledare: Tobias Wessely och Pablo Lerner.

Lördagen den 26 oktober
Litteratur: Freud, S. (2008) Samlade skrifter, band IX Metapsykologi, ”Bortom Lustprincipen”.
Seminarieledare: Tobias Wessely och Jonas Dackman.

Lördagen den 9 november
Litteratur: Lacan, J. Sjunde seminariet (“L´éthique de la psychanalyse”) och Žižek, S. (1989) ”Ideologins sublima objekt”.
Seminariegäst: Peter Jansson, psykoanalytiker, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, doktorand i teoretisk filosofi.

Lördagen den 7 december
Litteratur: Klein, M. (1958) ”On the Development of Mental Functioning” och Klein, M. (1959) ”Our Adult World and its Roots in Infancy”.
Seminariegäst: Charlotta Björklind, psykoanalytiker, leg. psykolog, leg. psykoterapeut.

Lördagen den 18 januari 
Litteratur: Malabou, C. (2007) “Plasticity and Elasticity in Freud’s Beyond the Pleasure Principle”.
Seminariegäst: Erik Bryngelsson, doktorand i filosofi vid Södertörns Högskola.
Våren 2019: Narcissism
Ur Freud, S. (2008) Samlade skrifter, band IX Metapsykologi, ”Sorg och melankoli”. Kristeva, J. (1992) ”Black Sun”. Green, A. (1983) ”Den döda modern”. Deutsch, H. (1942) ”Some Forms of Emotional Disturbances and their Relationship to Schizophrenia”. Kohut, H. (1979) “The two Analyses of mr Z”.

Lördagen den 16 februai
Litteratur: Freud, S. (2008) Samlade skrifter, band IX Metapsykologi, ”Sorg och melankoli”.
Seminarieledare: Tobias Wessely och Pablo Lerner.

Lördagen den 30 mars
Litteratur: Kristeva, J. (1992) ”Black Sun”.
Seminariegäst: Annika Stiebe, leg. psykolog, leg. psykoterapeut.

Lördagen den 27 april 

Litteratur: Green, A. (1983) ”Den döda modern”.
Seminariegäst: Rosalie Säregård, leg. psykolog, leg. psykoterapeut.

Lördagen den 18 maj
Litteratur: Deutsch, H. (1942) ”Some Forms of Emotional Disturbances and their Relationship to Schizophrenia”.
Seminarieledare: Tobias Wessely och Pablo Lerner.
 
Lördagen den 1 juni 
Litteratur: Kohut, H. (1979) “The two Analyses of mr Z”.
Seminarieledare: Tobias Wessely och Pablo Lerner.
Hösten 2018: Narcissism
Ur Freud, S. (2008) Samlade skrifter, band IX Metapsykologi, ”Introduktion till narcissismen”. Reher-Langberg, M. (2017) ”Faces of the Freudian I”. Lacan, J. (1949) ”Spegelstadiet”.

Lördagen den 8 september
Litteratur: Freud, S. (2008) Samlade skrifter, band IX Metapsykologi, ”Introduktion till narcissismen”.
Seminariegäst: Peter Jansson, psykoanalytiker, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, doktorand i teoretisk filosofi.

Lördagen den 6 oktober 

Litteratur: Freud, S. (2008) Samlade skrifter, band IX Metapsykologi, ”Introduktion till narcissismen”.
Seminarieledare: Lydia Sandgren och Fanny Henriksson Wessely.

Lördagen den 20 oktober 
Litteratur: Reher-Langberg, M. (2017) ”Faces of the Freudian I”.
Seminariegäst: Mikkel Reher-Langberg, psykolog verksam i Danmark.

Lördagen den 1 december 
Litteratur: Lacan, J. (1949) ”Spegelstadiet”.
Seminarieledare: Pablo Lerner.

Lördagen den 21 januari
Litteratur: Lacan, J. (1949) ”Spegelstadiet”.
Seminariegäst: Peter Jansson, psykoanalytiker, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, doktorand i teoretisk filosofi.
Våren 2018: Vargmannen
Ur Freud, S. (2006) Samlade skrifter, band VI Fallstudier.

Lördagen den 10 februari 
Litteratur:  Freud, S. (2006) Samlade skrifter, band VI Fallstudier, "Vargmannen".
Seminarieledare: Lydia Sandgren och Jonathan Jakobsson.

Lördagen den 3 mars 
Arrangerat tillsammans med GPI
Litteratur: Freud, S. Samlade skrifter, band VI Fallstudier (2006), "Vargmannen". Band IX Metapsykologi (2008), "Det omedvetna".  
Band VIII, Psykoanalysens teknik (2008) "Konstruktioner i analysen".
Seminariegäst: Johan Eriksson, psykoanalytiker, doktor i  teoretisk filosofi.

Lördagen den 28 april 

Litteratur:  Freud, S. (2006) Samlade skrifter, band VI Fallstudier, "Vargmannen".
Seminariegäst: Eva Löwstedt,  psykoanalytiker, leg. psykolog.

Lördagen den 26 maj 
Litteratur:  Freud, S. (2006) Samlade skrifter, band VI Fallstudier, "Vargmannen".
Seminariegäst: Peter Jansson,  psykoanalytiker, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, doktorand i teoretisk filosofi.
Hösten 2017: Vardagslivet psykopatologi
Ur Freud, S. (2006) Samlade skrifter, band IV Vardagslivets psykopatologi.

Lördagen den 2 september 
Litteratur: Freud, S. (2006) Samlade skrifter, band IV Vardagslivets psykopatologi
Seminariegäst: Peter Jansson,  psykoanalytiker, leg. psykolog, leg psykoterapeut, doktorand i teoretisk filosofi.

Lördagen den 21 oktober
Litteratur: Freud, S. (2006) Samlade skrifter, band IV Vardagslivets psykopatologi
Seminariegäst: Rosalie Säregård, leg. psykolog, leg. psykoterapeut.

Lördagen den 2 december
Litteratur: Freud, S. (2006) Samlade skrifter, band IV Vardagslivets psykopatologi
Seminariegäst: Ulf Karl Olov Nilsson , poet, psykoanalytiker, leg psykolog, leg psykoterapeut.  

Lördagen den 13 januari
Litteratur: Freud, S. (2006) Samlade skrifter, band IV Vardagslivets psykopatologi
Seminarieledare: Pablo Lerner
Våren 2017: Kärlek och begär, Freud och Lacan
Ur Freud, S. Samlade skrifter, band V Sexualiteten (2002). Lacan, J. Feminine Sexuality: Jacques Lacan and the école freudienne (1985).

Lördagen den 11 februari 
Litteratur: Freud, S. (2002) Samlade skrifter, band V Sexualiteten "Om den allmänna tendensen till nedvärdering inom kärlekslivet".  
Seminariegäst: Mathias Alvidius,  leg. psykolog.

Lördagen den 18 mars
Litteratur: Lacan, J. (1985) Feminine Sexuality: Jacques Lacan and the école freudienne. “The Signification of the Phallus”
Seminariegäst: Mathias Alvidius,  leg. psykolog.

Lördagen den 29 april 
Litteratur: Lacan, J. (1985) Feminine Sexuality: Jacques Lacan and the école freudienne. “Guiding Remarks for a Congress on Feminine Sexuality”
Seminariegäst: Mathias Alvidius,  leg. psykolog.

Lördagen den 27 maj
Litteratur: Moi, T. (2004) "From Femininity to Finitude: Freud, Lacan, and Feminism, Again"
Seminarieledare: Evelina Johansson, doktorand i genusvetenskap och Fanny Henriksson, leg psykolog.  
Hösten 2016: Oidipuskomplexet
Ur Freud, S. Samlade skrifter, band IX Metapsykologi (2003),  band V Sexualiteten (2002).

Lördagen den 17 september
Litteratur: Freud, S. (2003) Samlade skrifter, band IX Metapsykologi "Jaget och detet".  
Seminariegäst: Mathias Alvidius,  leg. psykolog.

Lördagen den 22 oktober 
Litteratur: Freud, S. (2003) Samlade skrifter, band IX Metapsykologi "Oidipuskomplexets undergång".  
Seminariegäst: Mathias Alvidius,  leg. psykolog.

Lördagen den 19 november 
Litteratur: Freud, S. (2002) Samlade skrifter, band V Sexualiteten "Några psykiska följder av den anatomiska skillnaden mellan könen".  
Seminariegäst: Mathias Alvidius,  leg. psykolog.

Lördagen  den 17 december
Litteratur: Freud, S. (2002) Samlade skrifter, band V Sexualiteten "Om den kvinnliga sexualiteten". 
Seminariegäst: Mathias Alvidius,  leg. psykolog,
Våren 2016: Samhälle och religion 
Ur Freud, S. (2011) Samlade skrifter, band X Samhälle och religion.

Lördagen den 3 februari
Litteratur: Freud, S. (2011) Samlade skrifter, band X Samhälle och religion, "Masspsykologi och jaganalys".
Seminariegäst: Per Magnus Johansson, psykoanalytiker, författare, docent i idé- och lärdomshistoria, leg. psykolog, leg. psykoterapeut.

Lördagen den 12 mars
Litteratur: Freud, S. (2011) Samlade skrifter, band X Samhälle och religion, "En illusion och dess framtid".
Seminariegäst: Ola Sigurdsson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap.

Lördagen den 4 april
Litteratur: Freud, S. (2011) Samlade skrifter, band X Samhälle och religion, "En illusion och dess framtid".
Seminariegäst: Mathias Alvidius,  leg. psykolog.

Lördagen den 14 maj
Litteratur: Freud, S. (2011) Samlade skrifter, band X Samhälle och religion, "Masspsykologi och jaganalys".
Jonsson, S. Efter individualiteten - Freuds masspsykologi och Weimarrepublikens politik. Divan, 1-2, 2015.
Seminariegäst: Hjalmar Falk, fil. dr. i idé- och lärdomshistoria.

Lördagen den 4 juni
Litteratur: Kristeva, J. I begynnelsen var kärleken. Divan, 2, 2004.
Seminarieledare: Joel Tadell, leg psykolog och Tobias Wessely, leg psykolog.
Hösten 2015: Dora
Ur Freud, S. (2006) Samlade skrifter, band VI Fallstudier, "Brottstycke ur en hysterieanalys".

Lördagen den 19 september 
Litteratur: Freud, S. (2006) Samlade skrifter, band VI Fallstudier, "Brottstycke ur en hysterieanalys".  
Gunilla Hallerstedts inledning samt efterskrift till den svenska utgåvan av Freud, S. (1990) Dora - ett brottstycke av en hysterieanalys.
Seminariegäst: Gunilla Hallerstedt, författare, leg psykolog.

Lördagen den 24 oktober
Litteratur: Freud, S. (2006) Samlade skrifter, band VI Fallstudier, "Brottstycke ur en hysterieanalys".
Lacan, J. (2007) Ecrits, "Presentation on transference"
Seminariegäst: Mathias Alvidius, leg. psykolog.

Lördagen den 14 november
Litteratur: Freud, S. (2006) Samlade skrifter, band VI Fallstudier, "Brottstycke ur en hysterieanalys".
Manoni, O. (1978) Fictions freudiennes, "ett fiktivt brev från Dora till Frau K"
Seminariegäst: Ulf Karl Olov Nilsson , poet, psykoanalytiker, leg psykolog, leg psykoterapeut.  

Lördagen den 12 december
Litteratur: Freud, S. (2006) Samlade skrifter, band VI Fallstudier, "Brottstycke ur en hysterieanalys".  
Moi, T. (1981). "Representation of Patriarchy: Sexuality and Epistemology in Freud's 'Dora'"
Seminarieledare: Evelina Johansson, doktorand i genusvetenskap.  Anna-Klara Bojö, doktorand i litteraturvetenskap.  
Våren 2015: Drömtydning
Ur Freud, S. (1996) Samlade skrifter, band II Drömtydning.

Lördagen den 21 februari
Litteratur: Freud, S. (1996) Samlade skrifter, band II Drömtydning
Seminariegäst: Per Magnus Johansson, psykoanalytiker, författare, docent i idé- och lärdomshistoria, leg. psykolog, leg. psykoterapeut.

Lördagen den 7 mars
Litteratur: Freud, S. (1996) Samlade skrifter, band II Drömtydning
Seminariegäst: Per Magnus Johansson, psykoanalytiker, författare, docent i idé- och lärdomshistoria, leg. psykolog, leg. psykoterapeut.

Lördagen den 18 april
Litteratur: Freud, S. (1996) Samlade skrifter, band II Drömtydning
Seminariegäst: Per Magnus Johansson, psykoanalytiker, författare, docent i idé- och lärdomshistoria, leg. psykolog, leg. psykoterapeut.

Lördagen den 13 juni 
Litteratur: Lacan, J. (2002) Écrits, The insistence of the letter in the unconscious or reason since Freud.
Seminarieledare: Johan Funestrand, leg psykolog och Tobias Wessely, leg psykolog.
Hösten 2014: Symptomet
Ur Freud, S. Samlade skrifter, band VII Neuros och psykos, band IX Metapsykologi och band V Sexualiteten.

Lördagen den 13 september
Litteratur: Hämning, symptom och ångest.
Seminariegäst: Per Magnus Johansson, psykoanalytiker, författare, docent i idé- och lärdomshistoria, leg. psykolog, leg. psykoterapeut.

Lördagen den 4 oktober
Litteratur: "Drifter och driftöden" och "Bortträngningen".
Seminariegäst: Rosalie Säregård, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Lördagen den 8 november
Litteratur: "Olika typer av neurotiskt insjuknande",  "Disposition för tvångsneuros. Ett bidrag till neurosvalets problem", och ”Psykoanalys och libidoteori”.
Seminariegäst: Mats Leffler, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Lördagen den 13 december
Litteratur: Midgley, N. (2006) ‘Re-reading "Little Hans": Freud’s case study and the problem of competing paradigms in psychoanalysis’, Journal of the American Psychoanalytic Association, 54/2
Seminarieledare: Fanny Henriksson, leg psykolog och Joel Tadell, leg psykolog.
Våren 2014: Konst och litteratur
Ur Freud, S. (2007). Samlade skrifter, band XI. Konst och litteratur. 

Lördagen den 22 februari
Litteratur: ”Ett minne ur Leonardo da Vincis barndom”
Seminariegäst: Per Magnus Johansson, psykoanalytiker, författare, docent i idé- och lärdomshistoria, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Lördagen den 22 mars
Litteratur: "Det kusliga”
Seminariegäst: Peter Jansson, leg. psykoterapeut

Lördagen den 26 april
Litteratur: ”Michelangelos Mose”
Seminariegäst: Peter Jansson, leg. psykoterapeut

Lördagen den 17 maj
Litteratur: "Diktaren och fantiserandet" och Gemes, K. (2009): Freud and Nietzsche on Sublimation.
Seminarieledare: Joel Tadell, leg psykolog och Tobias Wessely, leg psykolog.
Hösten 2013: Metapsykologi
Ur Freud, S. (2003). Samlade skrifter, band IX. Metapsykologi. Stockholm: Natur & Kultur.

Lördagen den 14 september
Litteratur: "Introduktion till narcissismen"
Gäst: Rosalie Säregård, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Lördagen den 12 oktober
Litteratur: "Sorg och melankoli"
Gäst: Mats Leffler, leg. psykolog, leg. psykoterapeut.

Lördagen den 16 november
Litteratur: "Bortom lustprincipen"
Gäst: Mathias Alvidius, leg. psykolog.

Lördagen den 14 december
Litteratur: Ur: Kemp, P. (1993). Döden och maskinen. En introduktion till Jacques Derrida. Stehag: Symposion.
Seminarieledare: Joel Tadell, leg psykolog och Tobias Wessely, leg psykolog.
Våren 2013: Sexualitet
Ur Freud S. (1997). Samlade skrifter, band V. Sexualiteten. Stockholm: Natur & Kultur.

Lördagen den 16 februari
Litteratur: ”Tre avhandlingar om sexualteori”
Seminariegäst: Per Magnus Johansson, leg. psykolog, leg, psykoterapeut, psykoanalytiker, docent i idé- och lärdomshistoria.

Lördagen den 16 mars
Litteratur: "Om den kvinnliga sexualiteten", "Några psykiska följder av den anatomiska skillnaden mellan könen" och "Den infantila genitalorganisationen".
Seminariegäst: Annika Stiebe, leg. psykolog.

Lördagen den 4 maj
Litteratur: ”Om psykogenesen i ett fall av kvinnlig homosexualitet" (eventuellt tillkommer ytterligare litteratur).
Seminariegäst: Mats Leffler, leg. psykolog och leg. psykoterapeut.

Lördagen den 18 maj
Litteratur: "Dekonstruktion av kvinnligheten: Att förstå passiviteten och dotterns position" av Jessica Benjamin och "Är anomin ödet - Freud och biologisk determinism" av Toril Moi.
Seminarieledare: Fanny Henriksson, leg psykolog och Evelina Johansson, doktorand i genusvetenskap.
Hösten 2012: Samhälle och religion
Ur Freud, S. (2000). Samlade skrifter, band X. Samhälle och religion. Stockholm: Natur & Kultur.

Lördagen den 15 september
Litteratur: ”Moses och monoteismen”
Seminariegäst: Peter Jansson, leg. psykoterapeut, psykoanalytiker.

Lördagen den 6 oktober
Litteratur: ”Totem och tabu”
Gäst: Inga-Lill Lindström, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, psykoanalytiker.

Lördagen den 3 november
Litteratur: ”Vi vantrivs i kulturen”
Gäst: Patricia Lorenzoni, fil. dr.

Lördagen den 1 december
Litteratur:
1. Annika Stiebe "Förorten brinner - en psykoanalytisk läsning", Insikten, 1, 2010, sid 6-12
2. Karl Ove Knausgård "Breivik slaktade unga människor av samma rädsla för gränslöshet som drev fram fascismen", Dagens Nyheter, 20120722
3. Per-Anders Svärd "Att känna sin (fantasi)fiende", arena, 1, 2011, sid 30-32
4. Carin Franzén "Julia Kristeva, revolten och det heliga", Glänta, 1-2, 2001
5. Norman O. Brown "Neuros och historia", Tidskriften Subaltern, 2-3, 2012
Våren 2012: Freuds fallstudier
Ur Freud, S. (2006). Samlade skrifter, band VI. Fallstudier. Stockholm: Natur & Kultur.

Lördagen den 4 februari
Litteratur: Roudinesco, E. (2001). Why Psychoanalysis? New York, NY: Columbia University Press.

Lördagen den 3 mars
Litteratur: Vargmannen.
Gäst: Peter Jansson, leg. psykoterapeut, psykoanalytiker.

Lördagen den 24 mars
Litteratur: Råttmannen
Gäst: Håkan Liljeland, leg. psykolog, leg. psykoterapeut.

Lördagen den 28 april
Litteratur: Schreber
Gäst: Mathias Alvidius, leg. psykolog.

Lördagen den 12 maj
Litteratur:
Ur Karlsson, G. Psykoanalysen i ny belysning.
Ur Svenaeus, F. "Att förändra sig själv: Tabletter eller psykoterapi?" ur antologin Psykoanalytikerns och psykoterapeutens praktiska kunskap
Seminarieledare: Hjalmar Falk, doktorand i Idé- och lärdomshistoria.