Publikationer

Teknik: Bortom optimism och misstro (2018)

Detta är en antologi baserad på föreningens föreläsningsserie från våren 2016.  Medverkande skribenter är Hjalmar Falk, fil. dr i idéhistoria, Thomas Karlsohn, docent i idéhistoria, Hans Ruin, professor i filosofi och Tobias Wessely, leg. psykolog och dessutom redaktör för publikationen. Volymen innehåller även bilder av konstnären Andreas Mangione. Boken sälja via adlibris och i samband med våra arrangemang.
Exilens språk: Texter (2016)

Vi är mycket stolta över att kunna presentera vår fjärde bok, antologin Exilens språk. Antologin är baserad på den föreläsningsserie vi anordnade hösten 2014 och innehåller fyra texter som närmar sig exilfrågan mot bakgrund av filosofi, litteraturvetenskap, psykoanalys och poesi. Hur kan en person genom poesin och möjligheten att uttrycka sig med ord överskrida exilens prövningar? Vad är det att ha språket som sitt hem? Många människor världen över måste lämna de länder där de har fötts och vuxit upp, ibland utan hopp om att kunna återvända. En övermäktig upplevelse av brist kan ta sig uttryck i förödande tomhet eller bindande nostalgi. På vilket sätt kan erfarenheten av ett slags förlust utan objekt, genom språket omsättas till en förnyad möjlighet att leva och ta plats i en annan kultur?

Texterna är skrivna av Marcia Sà Cavalcante Schuback, Peter Jansson, Per Magnus Johansson, Jilla Mossaed och Anders Olsson. Redaktör är Johannes Nordholm. Boken säljs via samladeskrifter eller adlibris och i samband med våra arrangemang.
Filosofi på liv och död. Texter om psykoanalys (2015)

Antologin "Filosofi på liv och död" innehåller 11 texter av personer som föreningen engagerat i sin verksamhet. Medverkar gör Sara Edenheim, Johan Eriksson, Gunnar Karlsson, Irène Matthis, Per Magnus Johansson, Astrid von Rosen, Annika Stiebe, Fredrika Spindler, UKON, Johan Cullberg och Svein Haugsgjerd. Boken finns till försäljning via Samlade skrifters nätshop eller adlibris samt på våra offentliga arrangemang. 

Recensioner: 
Divan (2016) nummer 1-2. 96-101
En psykoanalytikers väg / Le cheminement d'un psychanalyste (2014)

En biografisk intervjubok med psykoanalytikern Per Magnus Johansson. Boken är en parallellutgåva på svenska och franska med förord av Elisabeth Roudinesco. Boken säljs via adlibris och samladeskrifter samt på föreningens offentliga arrangemang. 

Recensioner:
Läkartidningen 2015-04-02
GU-journalen 2015-01
Psykologtidningen 2015-01-27
Tidningen Kulturen 2014-12-07 
Litteraturmagazinet 2014-11-03
Mannen som var förtjust i färsk hjärna och andra texter (2012)

2012 gav föreningen ut sin första publikation: Mannen som var förtjust i färsk hjärna och andra texter. Boken är en antologi med texter från personer som föreläst eller på annat sätt engagerats i föreningens verksamhet. Medverkande författare i boken är Per Magnus Johansson, Sven-Eric Liedman, Ulf Karl Olov Nilsson, Mats Svensson, Håkan Liljeland, Ola Sigurdson, Cecilia Sjöholm, Björn Billing och Gudrun Olsson. Dessutom innehåller boken verk från fem olika konstnärer: Roj Friberg, Lotta Antonsson, Lovisa Ringborg, Annika von Hausswolff och Peter Eccher. Boken säljs vid adlibris och samladeskrifter

Recensioner:
Divan (2014) nummer 1-2, 137-141